13 March 2018

Екопътека "Поглед към девет планини", село Сирищник, община Ковачевци, планина Рудина


Случайно обаждане от приятел с идея за бягство от ежедневието, ме доведе в планината Рудина по екопътека "Поглед към девет планини". Краят на месец януари-2018, денят като пролет, как да не тръгне човек... Намерихме лесно началото на пътеката, като оставихме колата до църквата под селските гробища на Сирищник. В последствие видяхме, че може да се мине с колата повече от разстоянието, но нашата цел беше да се движим и да чистим белите си дробове... Има доста указващи табели, от които разбрахме маршрута на екопътеката, която е с дължина около 5 км.
Първа спирка е Подобект 2 "Светената вода" и параклиса "Свети Николай чудотворец - летний"


 Водата ледена, но толкова вкусна...

 Параклисът е винаги отворен. Има свещи за молещите се...

 Толкова топло и закътано местенце, че кокичетата бяха цъфнали от двете страни на пътеката пред храма...
 Както винаги, компанията се беше погрижила с нещо изкушаващо за из път....
 Тръгваме към подобект 3 "Теренна мозайка Окото"

 Където е по стръмно са направени стълби и парапети. Мнението ни е, че тази екопътека е подходяща за всеки...
 Теренът не задържа влага, скалисто и открито. Изкачвайки се започва да напича, но и да духа по януарски студен вятър...
 Обръщайки се надолу се разкриват гледки от околностите....

 Стигаме до окото...


 По пътеката има много маси с пейки за отдих... Малко време за снимки и глътка вода...
 По мои сметки изминаваме половината от екопътеката и вземаме решение да се връщаме. Има още какво да се види, но денят е кратък, а минава 15 часа...  Една от табелите са подобект 5 "Заслон Погледец" е последната точка от днешната ни разходка.

 Пътят към дома... Прекрасен ден с чудесен човек. Благодаря!!!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...