31 March 2018

Неолитнo селищe над село Чавдар или архелогически парк "Тополница" Neolitno selishte Chavdar 2


След разходката в музея и запознаването ни с историята на региона още от неолитно време, се впускаме в приключението да влезем в домовете на неолитните хора.
 Всеки дом има свое име, което е лесно запомнящо се като жилище Чавдар или Тополница.
Първо се отбиваме в неолитната работилница.
След това домовете.
 Жилище 'Чавдар"
 За желаещите, във всяко едно жилище може да се остане с преспиване. За препоръка, в по-топло време.
 Къща "Радославово"

 Къща "Коланларе"
За съжаление в душите ни остана и лош спомен... кожите по трикраките столчета бяха от котки...  Неолитно жилище "Тополница"Време е за обяд и развлечение в останалата част от парка.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...