31 March 2018

Неолитнo селищe над село Чавдар или архелогически парк "Тополница" Neolitno selishte Chavdar 1

Днес сме в село Чавдар, което е на около 70 километа от София. По подбалканския път по посока изток виждаме голяма табела археологически парк "Тополница". Отбиваме към село Чавдар. Първата ни цел е този парк. Има табели, които ни отвеждат до паркинга на парка.
Това е комплекс, който освен неолитните жилища, има паркалис, заведение и увеселителен парк. 
За свещи за параклиса, трябва да влезете в музея, който е към неолитното селище.
Първо посетихме параклиса, който е изграден едва през 2008, но ни направи впечатлeние, че вече се руши...

Параклис "Света Петка", село Чавдар
След това влязохме в музея, от който научихме че в този район население е имало още преди 7000 години. И неслучайно тук при разкопки още от 60-те години на миналия век е открито неолитното селище в близост до река Тополница.

По времето на неолита в района е било развито скотовъдството -животновъдството, което е било свързано и със земеделие.
Оръдията на труда са правени от кости, камък, кремък, рог и глина. Неолитните хора са използвали брадви, тесли, триони, чукалки и пр.Керамика: една от първите изкуствени материи, създадена от човека, за да обслужва добива, обработката и съхраняването на хранителните продукти.
Има разнообразни по форма, големина и предназначение глинени съдове. Имало е текстилно производство,

 Грънчарство, лов, духовен живот - неолитните хора са имали всичко това...
След разходката в музея излизаме сред неолитни домове.
Елате с нас на виртуална разходка.

Неолитно селище в археологически парк "Тополница", село ЧавдарNo comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...