30 April 2018

Рила, Скалата и чешмата на желанията The rock of wishes

 От пещерата на Св. Иван Рилски и параклиса "Успение на Св.Иван Рилски", нагоре по пътеката, на 200 метра са чешмата и скалата на желанията, където вярващите пишат своите молитви и поставят с надежда и вяра да се изпълнят.
Чешмата с планинска ледена вода. За вярващите и лековита. Скалата на желанията...

 Срещу чешмата е изградена табела, на която всеки може да прочете заветът оставен от Свети Иван Рилски към учениците му.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...