27 December 2021

Червена мухоморка, Fly agaric, Amanita muscaria

Витоша - ранна есен.

В близост до реката по пътеката към хижа Силимица вниманието ни беше привлчено от малко островче покрито с червени гъби. Запознайте се с червената мухоморка.

Червена мухоморка, Fly agaric
 Amanita muscaria
Тя се появява още към края на лятото. Ще я видим да се показва ту в сянката на някой стар смърч, ту недалеч от някой бор. Отначало цялата червена мухоморка е обвита в белоснежно покривало и прилича на същинско яйце. Но не след дълго покривалото се разкъсва и от него се подава малка червена гугла върху бяло пънче. А още след някое време червената мухоморка се изправя: истинска красавица в своята чудна празнична премяна. (изт. kakvoe.eu)

Отгоре гуглата й е оранжева или яркочервена, на едри бели капки, а отдолу е с наредени плътно една до друга бели пластинки. Пънчето също цялото е бяло. В основата то е задебелено като луковица и има няколко реда тънки пръстенчета от ситни ресмички, а в средата е украсено с бял или жълтеникав по-едър ципест пръстен. По тези белези всяка червена мухоморка се различава от всички други наши гъби. 

Местообитание Расте в иглолистни и широколистни гори. Гъбата образува микориза с широк кръг дървесни видове, благодарние на което е разпространена по цял свят, като у нас се среща главно със смърч (Picea), бреза (Betula), бор (Pinus) и бук (Fagus) по планините. Плододава през лятото и есента.(изт. manatarka.org)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...