10 October 2008

Ловеч, покритият мост и история

Ловеч е град в Централна Северна България и областен център на Област Ловеч. Той се намира в близост до градовете Троян и Плевен. Градът е административен център на община Ловеч.

Ловеч е разположен в предпланински район, на двата бряга на река Осъм. Намира се на границата между Дунавската равнина и старопланинския Предбалкан, на 150 км северозападно от столицата София, Ловеч представлява един своеобразен баланс между планинския и равнинния релеф. На изток е обграден от 250 метрово плато, върху което се намира паркът. Стратеш и завършващо с архитектурно историческия резерват „Вароша“ на югозапад, живописно заобиколен от хълма Хисаря и парка Баш Бунар. Северозападната част на града плавно се спуска към равнинния релеф на съседната община Плевен. Средната надморска височина на Ловеч е 200 м. Най-високата точка в града е хълмът Акбаир (разположен в южната периферия) със своите 450 м надморска височина, а централната част на Ловеч заема най-ниската площ в местността — 150–190 метра н.в.

Покритият мост на Ловеч

През 1872 – 1874 г. майстор Никола Фичев (Уста Колю Фичето), изгражда единствения по рода си на Балканите покрит мост, който бива реконструиран през 1931, след като изгаря почти до основи.
История на Ловеч:
Ловеч е едно от най-старите населени места в България. Следите от човешка дейност, открити по ловешките земи датират от най-дълбока древност, за което решаваща роля играе благоприятното разположение на града между планината и равнината, както и наличието на речно корито. Открити в ловешките пещери останки свидетелстват за активно човешко присъствие от старокаменната, новокаменната, бронзовата и желязната ера. За първите жители на територията на град Ловеч се считат траките, чиито следи датират от IV — III в. пр.н.е. Първото селище по тези земи е град Мелта, който е бил столица на древното тракийско племе мелди. Мелта се разпростирал в местността на днешния квартал Вароша. По-късно Римската империя завзема Балканския полуостров и на територията на Ловеч се изгражда римска станция, наречена Президиум, която е от стратегическо значение, разположена на един от главните римски пътища, част от който може да се види и до днес в териториите на града. Крепостта Хисаря, разположена върху хълма, носещ същото име, е мястото, на което през 1187 г. е подписан мирният договор с Византия и е обявена независимостта на България, с което официално се поставя началото на Втората Българска Държава. През XII век Ловеч е голям търговски център и един от най-известните градове в България. Преди да стане български цар (1331 г.), Иван Александър от рода Шишман, син на деспот Срацимир и Елена, е бил деспот на Ловеч. Около 1324-1325 г. в Ловеч е роден българският цар Иван Срацимир като втори син на Иван Александър от първия му брак с влахинята Теодора Басараб.
Турската инвазия не подминава и Ловеч, но крепостта „Хисаря“ е една от последните завладени, чак през 1446 г. Тя дълго време след това запазва някои привилегии, като забрана за заселване на турци в града и взимане на деца от местното население за еничари. Първото име на ловчански епископ грък срещаме в 1558 г. и до 1852 г. в Ловеч има все гръцки владици, макар и да се знае, че от гръцките фанариоти само Дионисий се опитвал да замени черковнославянските книги с гръцки. още...

Къщите до реката, които се виждат от покрития мост


Мостът погледнат отвън... от към средата

Автомобилният мост сниман откъм покрития мост*******************
Паметникът на Васил Левски , Ловеч

Паметник на Васил Левски в Ловеч
Паметник Васил Левски, Ловеч
Разходете се с нас и в крепостта "Хисаря" в Ловеч
текст: Уикипедия

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...