28 February 2010

Крепост "Хисаря" в Ловеч

„Хисаря“ е крепост в град Ловеч, разположена на хълма, носещ същото име, в южната част на града. Крепостта датира от времето на Римската империя, когато на територията на днешен Ловеч се помещава римска станция, наречена „Президиум“. През 1187 година пред портите на „Хисаря“ е подписан мирният договор между България и Византия, с което се обявява независимостта на българската държава.
„Хисаря“ е една от последните превзети от османската империя крепости в България. Това става чак през 1446 година, с цената на масови разрушения.
Крепост Хисаря, Ловеч
Крепостна стена

Днес голяма част от крепостта е реставрирана и е една от забележителностите на съвременен Ловеч и атракция за неговите посетители. В западната ѝ част е издигнат огромен метален кръст на мястото, където се е помещавала църквата на някогашното селище. Кръстът се вижда от почти всички точки на града и е особено красива гледка при залез слънце, когато проблясва, отразявайки слънчевите лъчи. От вътрешността ѝ се разкрива красива панорама, обхващаща целия град, а зад нея може да се наблюдава лъкатушещата между хълмовете река Осъм, както и останки от римския път, пресичал Ловеч в далечното минало.
Обгражда се от всички страни, освен от юг, където скалите са отвестни и непристъпни. Изградена от ломен варовик и хоросан. Основите са на здрава скала, а дебелината и височината са съобразени с теренните особености.

Главна порта
Разположена е в чупката на северната крепостна стена
Крепост, Ловеч

Крепостта от вътре

The church,
Църквите в крепостта

В границите на укрепената част са проучени седем църкви, представители на три различни архитектурни типа. Куполна базилика, църква с крипта, а останалите пет са по-малки, еднокорабни, със засводен ноаос. Те са били богато украсени - отвътре покрити с живопис, а отвън с керамопластична украса.
Куполната базилика е построена през ранно-византийската епоха. Просъществувала е по време на Първото българско царство, а по време на Втрото е била преустроена. В основата си е била изградена от камък и хоросан. Стените са били изградени в смесен градеж от ред бигор и варовик, следвани от два и повече реда тухли. Базиликата на Ловешката крепост е сходна само с две църкви от този период - едната в Цариград, Кахриеджами и втората в Никея, Успение Богородично.

Unapproachable casle, on this site
Поглед от крепостта
Ловеч погледнат от крепостта
град Ловеч
The tower in the fortress,
Кулата в Крепостта
Кулата на крепостта в Ловеч
Кръста в крепостта
Кръстта в крепостта на Ловеч 
Вижте още от град Ловеч.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...