20 February 2010

Музей в хижа Цепина

На връщане от крепостта Цепина влязохме в музея, който е в хижата със същото име. Има изложени материали и история за крепостта и региона. Постоплихме се и разгледахме.

Схема на крепостта и камъни намирани в нея


Железен меч
Глинени капаци

Оръдия на труда от желязо и камък

Глинена лампа

Глинени съдове намирани в района на крепост Цепина

Монети от 12-14 век

Оръдия на труда и тежести

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...