10 October 2008

Етрополе

Град Етрополе е част от Софийска област. Разположен е върху северните склонове на Стара планина. Град Етрополе се намира в красивата котловина на река Малки Искър, в подножието на връх Баба, на около 80 км от София.
История: На това място е имало тракийско и римско селище, чийто основен поминък е било рударството. В началото на IX век е в пределите на българската държава. През XVI и XVII век се превръща в преуспяващо селище на база рударството (добива се желязо, сребро и злато) и занаятите, свързани с него - железарство, златарство, ножарство, производство на оръжие, земеделски сечива и др. Идват рудари от Саксония, Сърбия и Босна (фамилните имена Алеманите, Аврамови и Бохорови са от тогава). В Етрополе се секат и монети през XVII век. През 1749 г. селището е разрушено от земетресение, но будните планинци бързо го възстановяват. Идва обаче кошмарната 1791 г., когато шест пъти е опустошавано от кърджалии. Отново го възстановяват и през Възраждането градът заема достойно място във всенародния културен и национален подем. В ръкопис от 1820 г. е наречен “Великият град Етрополия”. Сегашното име на града вероятно идва от тракийския корен “етр” - вода, т.е. водно поле.
Наред със старата църква, през 1710 г. е издигната градска кула (превърната в часовникова през 1821 г.), а през 1871 г. и читалище. Тук се развива известната Етрополска книжовна школа, за което допринася и Етрополският манастир, който е на 5 км от града. През 1870 г. Левски създава таен революционен комитет, начело с Тодор Пеев - една от ярките фигури на Възраждането. Етрополци участват в легията на Раковски, в четите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа, на Панайот Хитов, Христо Македонски, Христо Ботев. Етрополе е освободен на 24.XI.1877 г. от войските на ген. Гурко. След Освобождението запада. Постепенно се развива като туристически център, използвайки благоприятните природни условия за това.


Часовниковата кула
На всеки час камбаната на кулата оглася града. Намира се в центъра. Построена е през 1710 година от майстор Тодор като отбранителна кула. През 1821 година е преправена на часовникова кула от майстор Дидо.
Камбаната на часовниковата кула
Исторически музей
Музеят в Етрополе. Преди освобождението на България от 1878, сградата е била конак. Днес в него има изложени експонати от различни епохи свързани с историята на града.
Етрополски водопад "Варовитец"
В етрополския балкан, близо до град Етрополе се намира водопад "Варовитец". Красиво място за отдих, намиращо се под манастира със същото име.
Най - старото училище в града, "Христо Ботев"

За по подоробна история и повече снимки от красивия град Етрополе посетете сайта, като кликнете на снимката:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...