19 May 2009

Етрополски водопад "Варовитец"

Този красив водопад се намира в етрополския Балкан, непосредствено под манастира "Света Троица". През различните сезони има различна красота. Около водопада се намират стари букове и не ти се иска да тръгваш.

Етрополски водопад

Скалата, която се намира в този Балкан - БИГОР, и е под водопада.
Скала-БИГОР


Водопад - Етрополе


Etropolski wodopad

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...