13 May 2009

Златоград - музей на съобщенията

В музея на съобщенията в град Златоград се намира единствената сбирка от този род в България. Музеят е създаден през 1987 година и се намира под управлението на Български пощи. Експозицията е разположена на 200 кв.м в реставрирана къща в ЕАК, обявена за паметник на културата. Съдържа много богат снимков материал и документи, касаещи историята и поминъка на града от създаването на първата българска поща. Има над 300 музейни единици: марки, стари телефонни и телеграфни апарати, фотоси, морзови апарати, кантари, ръчни пощенски теглилки, ведомост за заплати от 1913 г., пощенски трактове... Включва и документи, богат библиотечен архив, фотоархив.
Пощенският музей приема туристически и местни групи, работи и като редовна пощенска станция, която извършва всички видове услуги.

Този паметник е тъй наречената "Шипка на Родопите"


Още от Златоград:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...