20 May 2009

Разходка в Златоград - Етнографски ареален комплекс

Град Златоград се намира в Средните Родопи, най-южната част на България (12 км от границата с Гърция), на 40,5 км от град Смолян и 37 км от град Кърджали. Това са двата града ,от които може да се стигне до Златоград. Моят маршрут е през Смолян. Идвайки от тази посока и влизайки в Златоград веднага се забелязва Етнографкия ареален комплекс (ЕАК). От към реката се вижда гледката на долната снимка. Пресичайки моста се разкрива дюкянът и старите калдаръмени улици.От дясната страна се намира - "Музей на съобщенията" в Златоград. След като разгледате експозицията в него продължавате по улицата към първия занаят... дърворезбарството.

Резбарска работилница
Тук може да се видят много инструменти и дърворезбени произведения ( с използването на различни техники). В специален витраж са включени най-представителните образци на художествената дърворезба, приложени в архитектурни паметници на културата от Смолянска област.

Златарска работилница
Вътре в работилницата могат да се видят образци от рудите и кристалите, добивани в мините на Златоградско, също и характерни ювелирни произведения с различно предназначение, разпространени в Средните Родопи.


Тъкачна работилница
Преди повече от два века Златоград е утвърден център на тъкаческия занаят (особено аби и шаяци). В тъкачната работилница на ЕАК се предоставя възможност не само да се видят произведенията на традиционното тъкачество, но и да се почуства тръпката на тяхното създаване, като сами застанете на стана и тъчете.


Терзийска работилница
В тази работилница представата за шивашкия занаят и превръщането му в съвременна професия се придобива както чрез документалната поредица от фотоси и две интересни колекции от ютии и шевни машини, така и чрез съвременното производство на работно облекло от "Бултекс" ЕООД.

Гайтанжийска работилница
В гайтанджийската работилница вниманието привличат двата чарка - машините за плетене на гайтани. Те са творение на българина от първите десетилетия на 19 век. За съжаление шума, който излиза от работата им, не позволява дълго време да се застоиш при тях.

Етнографски музей
В тази къща се намира историко-етнографската музейна експозиция.
В уводната зала са изложени археологически находки от Златоградския етнокултурен ареал. Те са от четири исторически епохи:

  • траките (първото исторически засвидетелствано население по нашите земи) - от второто хилядолети пр. Хр. до завладяването на тракийските южнодунавски земи през 45 г. след Хр. от Римската империя.

  • римското владичество -т средата на 1 век след Хр. до края на 4 век.

  • ранна Византия - от края на 4 век до образуването на Българската държава през втората половина на 7 век.

  • Българската държава - от създаването й до нейното падане под османско владичество (681-1396 г.)
Първата част на следващата зала е посветена на двата традиционни поминъка: земеделие и скотовъдство. Представени са:

  • сечива за ръчна обработка на почвата, както и образци от основни земеделски култури, отглеждани в Златоградско.

  • традиционни оръдия на труда и съдове за млекопреработка, както и предмети свързани с бита (включително и отдиха) на скотовъдите.
Във втората част на залата се намира традиционни уреди и съдове за първоначално приготвяне на храни (хромел, чутура и подобни).

На втория етаж на музея има просторен салон, две стаи и кьошк. В салона - в отделни витрини са подредени характерни за Средните Родопи накити и обреден реквизит.

Стаи
В първата стая от втория етаж на музея е монтиран отвесен стан за големи постелки и завивки.

Във втората стая е пресъздадена традиционна за Златоград обстановка през втората половина на 19 век и началото на 20 век. Със своята функционалност тя замества един съвременен апартамент.
Работилница за цървули и обувки


Сред старите къщи и улици на Златоград

Музей на просветното дело в Средните Родопи

Църквата "Свети Георги Победоносец" - паметник на културата, построен
през 1871 г. - непосредствено след присъединяването на златоградските християни
към новосъздадената Българска екзархия.
Калдаръмените улици
Сарашка работилница
В тази работилница са представени и трите разновидности на занаята:

  • седларството - изработване на ездитни седла и товарни седла (самари).

  • хамутчийството - изработване на ремъчните принадлежности за впрягане на коне, магарета, мулета и камили - юзди, оглавници, хамути и др.

  • тапицерство - обшиване на седлата с подплънки от слама, вълна или други омекотяващи материали.
Ножаркса работилница
Тук може да се добие представа и узнаят подробности за историческия развой и разнообразие на хладните оръжия (особено през последните две столетия), както и да се наблюдава умението на майстор-ножар.
Грънчарска работилница
Едно от най-древните домашни занаяти, превърнало се може би най-рано в самостоятелен занаят и своеобразно изкуство, е грънчарството. Магията, чрез която глината "оживява" в човешките ръце, гостите на ЕАК могат сами да почувстват. За изработения лично от тях предмет те получават специален сертификат.Дюкянът - магазин с всякакви стоки, някои от тях с натикварна стойност.


Общ излед на улицата към църквата
Още от Златоград:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...