27 October 2009

Етрополски водопад - 2 част

Посетих отново Етрополския водопад в края на август 2009 година. Водата беше доста намаляла, но все пка красотата от мястото се усеща.
Изкачваме се по стъпалата образувани от корените на дърветата, водещи ни до водопада под манастир "Варовитец" в Етрополе


Етрополски водопад
Етрополски водопад
Една от любимите ми позиции за снимка на Етрополски водопад
Етрополски водопад
Дървета надвиснали над водопада. Виждат се корените им. В близост до тях се стича водата и образува едно от най-хубавите явления в природата - водопад.


Етрополски водопад и скалите Бигор около него.
Etropolski wodopad Warowitec
Етрополски водопад
Етрополски водопад
Етрополски водопад
Дядо поседнал на стъпалата, които са корените на тези дървета около нас.

Етрополски водопад
Етрополски водопад
Етрополски водопад

Пеперуда кацнала на пътя ни към манастира

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...