09 January 2013

Ранновизантийска базилика, село Гела

Храмът е част от голям християнски комплекс, възникнал в района, гъсто населен с тракийско население още от второто хилядолетие пр. Хр. Първи проучвания са направени още през 1967-1971 г. Намира се над село Гела в местността Манастира на надморска височина от 1485 метра.
Ние научихме случайно за съществуването на базиликата в село Гела. Има табели, които могат да ви упътят  макар, че е най-добре да попитате някой  местен. Ние се въртяхме малко, но се оказа че е в близост до сегашната църква. На една височина... Базиликата е проучвана през 2010 г. и консервирана през 2011 г. Има свободен достъп до нея. На територията на базиликата има много указионни табели, от които разбирате как е било разположението на отделните части от комплекса. Разбира се нямаше как да не обърнем внимание на голямото разнообразие от насекоми, които забелязахме тук.

Ранновизантийска базилика , село Гела
Комплексът е издигнат по време на християнизацията на траките - беси, от мисията на епископа на Ремесиана (Бела Паланка) Никита в края на 4-началото на 5 век. Опожарен е вероятно през втората половина на 6 век при нашествието на славяни и авари. 
Скакалец, Базилика, Гела
Основната постройка е с размер 30х14,80 метра, с анекси от север и юг. във вътрешността са оформени три надлъжни и един напречен кораб. Северният кораб е изолиран от вътрешността и затворен със стена към централната част. В него се е влизало през врата към предверието, по стъпала, изрязани в скалата. От напречния кораб се е влизало в помещения към север и юг. Пред южната фасада е минавал портик, под който са оформени вход към вътрешността и подход към помещението в югоизточния ъгъл вероятно баптистер (кръщелня).
План на базиликата, село Гела
Баптистер, Гела

За литургични цели са били използвани и анексите от север. Стените на църквата са били изградени от камък и тухли. Подовете са били покрити с керамични плочи - кръгли с диаметър 0,60 м., правоъгълни и квадратни.Покривът е бил с дървена конструкция и керемиди. Храмът е бил обилно осветен от прозорци със стъкла. За интериора са били изработени архитектурни детайли от местен камък.
Известни са и останки от втора църква, на чието място е издигнат съвременният храм "Св. Троица", който е на стотина метра от комплекса.
Църква "Света Троица", село Гела
Нека се разходим из комплекса и да разгледаме основните елементи от него.
Притвор с гробна камера: Заема западната част на църквата. Входовете със стъпалата надолу, затворени с дървени врати, водят от него към централния кораб и изолират северния кораб, служещ за складирането на необходимите за службата утвари, миро, восък, вино, жито.
Вижда се параклис с гробна камера покрита с каменни плочи.
Притвор с гробна камера
Наос: Централната част на християнския храм, където се събират вярващите, за да присъстват на службите. Размери от 17,15 х 14,80 м., разделен на три надлъжни части-кораби и един напречен пред олтара и с входове към анексите от север и от юг. В наоса се е влизало през вход затворен с дървена врата и две стъпала от притвора надолу.
Наос, базилика Гела
Апсида с деамбулаторий (Олтарна част): Източната част на храма, предназначена за извършването на свещенодействието. Към изток храма завършва обширно, оградено с трапецовидна стена, пространство, осветено от множество прозорци. В него е вписана полукръгла апсида. Между тях се оформя обиколен коридор, използван при служба. Пред апсидата, в напречния кораб е оформено предолтарното пространство.
Олтарна част, базилика Гела
Стените на базиликата...

Под един от камъните, издадени в стената забелязахме няколко представители на насекомите.

Под найлона забелязахме вкопани в земята делви.
Общ поглед към целия комплекс
Време е да стигнем и до крепостта Градище, която е другата забележителност в околността над село Гела. 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...