29 December 2013

Природна забележителност и скален феномен "Каменни (Скални) гъби", село Бели Пласт

Природна забележителност "Каменни гъби", Източни Родопи, България
Все още сме в Източните Родопи и разходката ни в този край продължава. Пътуваме от Кърджали за Хасково. Посетихме Каменната сватба и Перперикон и в края на деня спираме до Каменните гъби - поредния скален феномен и забележителност от този район. Тези скални образувания се простират на площ от 3 хектара източно от село Бели пласт, на 17 километра от Кърджали.

Скални образувания "Каменни гъби", село Бели пласт, Кърджалийско
Достъпът до скалните гъби е лесен и няма работно време. Няма как да сбъркате формата на заобикалящите ви скални елементи - гъби. Пънчетата им са в розов цвят, а чадърчетата в зелен. Има единични, има на групи, има такива които са се слели в по-големи образувания, но гледките от тях са незабравими и внасят спокойствие. Ние имахме късмета да няма други хора по време на посещението ни и наистина можахме да усетим магнетизма на мястото.
 

"Височината на пънчетата и ширината на гуглите на каменните гъби е до 2,5-3 метра. Образували са се в риолитови вулканични туфи. Туфите, от които са се оформили са резултат от интензивна подводна вулканична дейност, датираща от времето на палеогена. 
След оттеглянето на морето и последователното издигане на морското дъно, върху тях започнало действието на ерозията. Долният, розов пласт се оказал по-мек и по-лесно се поддавал на действието на слънцето, вятъра и дъжда. Горният, зеленикав пласт съдържа по-здрави минерали, най-вече вулканично стъкло и по-трудно се изветря." (инфо: Община Кърджали-култура и туризъм)
И така след хилядолетия на природни стихии, днес ние сме сред тези скални гъби.
Скалите около нас са доста крехки. Прави ни впечатление, че на много места лесно се отделят скални елементи от пънчетата на гъбите. Затова се движим около тях и не се катерим, за да останат за по-дълго.
Отправяме поглед и към околността и запечатваме една  частица от този район на Източните Родопи.
Преди да тръгнем се замисляме и за легендата свързана с това място:
"Въглищарят Радуил имал 4 дъщери - една от друга по-красиви. Живеели в крепостта Перперикон. Една слънчева утрин, нарамили ведрата и тръгнали за вода извън крепостните стени. Изведнъж, на хълма зад реката видели голяма орда от нашественици. Бегом се прибрали в крепостта. Започнала люта, но неравна битка. Хората хукнали да се спасяват кой къде завари. Много от мъжете били избити, а голяма част от жените - пленени. Сред тях били и дъщерите на Радуил.
Повели ги към водача на ордата, възседнал расов кон край близката река - да ги огледа и задели най-красивите за себе си, а останалите да продаде за робини. Щом го наближили, ярост обзела сърцата на девойките. Вкупом грабнали кой какво намери - дървета, камъни и започнали да замерят конника.
Изплашил се конят, изправил се на задните си крака и нищо неподозиращият ездач паднал на земята. Втурнали се четирите девойки към него и го разкъсали. След което потънали в близката гора.
Скоро най-близкият на водача - приятелят му Омур - се окопитил и хукнал да преследва момите. По заник слънце ги застигнал, замахнал с ятагана и отсякъл главата на първата от тях. Онемял! Щом докоснала земята, тя се превърнала мигом в каменна гъба. Замахнал и покосил другите две сестри. Същото се повторило. Изплашил се Омур и слезнал от коня, но преди да покоси главата на последното девойче, сама се превърнала в камък. Ужасен, скочил на коня и понечил да избяга, но при първата крачка се превърнал в черна скала. Хората и днес наричат самотната канара в близост до гъбите "Каратепе"."(инфо: Община Кърджали - туризъм и култура)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...