02 February 2014

Гложенски манастир "Свети Великомъченик Георги Победоносец", село Гложене

Гложенският манастир "Свети Великомъченик Георги Победоносец" се намира на 10-тина километра от село Гложене в Тетевенския дял на Стара планина. Разположен на висока, недостъпна скала в планината до него има един единствен път откъм село Малки извор. Преминавате през вековна гора. Усещате тишината и се озовавате на магнетично  и свято място. Манастирът е като малка крепост. Заобиколен от три страни от голяма пропаст. Достъпът е  само входната порта на манастира.

Гложенски манастир, портал
Минаваме край стената и няма как да не забележим начина на изграждане. 
Изкачваме се по стълбите, които са единствения вход за вътрешността на манастира. 
Попадаме в плен на историята му: " През 1230г. княз Георги Глож със своята войска участва в битката при Клокотница и помага на българския цар Иван Асен II да разгроми византийския император Теодор Комнин. В знак на благодарност българският цар му разрешава да се засели с хората си в земите около с. Гложене, което основал и в негова чест кръстили селото на неговото име. Според местно поверие, старото име на Гложене е било Чирен пазар и селото се е намирало на около един километър от днешното село - на левия бряг на река Вит. Георги Глож се заселва на това място, тъй като иконата на “Свети Великомъченик Георги Победоносец”, която изчезнала от гр. Киев била намерена там. Княз Георги Глож видял в това Божи знак и по негова воля на това място били построени селото и манастира. През 1250 година бил построен манастирът, който просъществувал без да е превземан и опожаряван до 20-ти век. За да се избегнат разрушителните действия на турците, в началото на 18-ти век монасите издигнали своя обител на високата, труднодостъпна скална тераса. Според легендата иконата постоянно изчезвала, а стените на манастира почнали да се рушат. Монасите винаги намирали тази икона на близкия хълм в клоните на едно дряново дърво на източния край на високата и непристъпна скала под връх Камен Лисец. Разбрали, че това е божие деяние, те построили там нов манастир, където се намира и до днес. Така за кратко време съществували два манастира и в селото, и на хълма, свързани помежду си с изсечен в скалата тунел."(1)
Ниският сводест тунел, който не е променен от създаването на манастира.
"Гложенският манастир е тясно свързан с всички исторически събития в България през годините на неговото съществуване. Голяма просветна дейност манастирското братство развива в края на XVIII и началото на XIX век. Под негово ръководство и с негови средства в близкото село Малък извор се създават метох и килийно училище. С много голямо значение са второто килийно училище и метохът, които Гложенският манастир основава в Ловеч. Към писмените паметници, произлизащи от манастира, спадат едно киевско-печорско евангелие от 1716 г. и редица месецослови, пролози, жития на светии, кондики и други, между които и два бронзови печата с определението на манастира като киевски. Манастирът се слави още и с храмовата си икона "Св. Георги Победоносец", която според сказанието е донесена от княз Глож от Киевско-Печорската лавра."(2.Православието)
Запазени са спомени на монаси, че дяконът Левски често намирал радушен прием в непристъпния манастир при своя приятел игумена Хаджи Евтимий (1864-1895 г.), който бил член на тайния революционен комитет. Скривалището на Апостола и днес е запазено в манастира. 
Църквата на манастира, която може да посетите днес е построена 1931 година. 

"Търновският митрополит Климент, който под светското име Васил Друмев написва "Нещастна фамилия" и "Иванко-убиецът на Асена", е тясно свързан с Гложенския манастир. На 14 февруари 1893 г. произнесъл във Велико Търново прочувствена реч в защита на православието. В същия ден имало и молебен за сгодяването на Фердинанд. Тогавашният министър-председател Ст. Стамболов счел речта за провокация срещу царската особа, което било и добър повод да се освободи от водача на русофилите в царството.
Граждански съд, вместо духовен, осъдил Климент на вечно заточение. Първоначално той бил настанен в Петропавловския манастир край Лясковец, но на 11 август 1893 г. бил преместен в Гложенския манастир, където прекарал 9 месеца до 24 май 1894 г. Днес килията на заточението му е реставрирана и превърната в малък музей.(2)"
Гложенският манастир е обявен за архитектурно-строителен и исторически паметник с протокол на НСПОК от 19.06.2006 г. Манастирът предлага възможност за преспиване. Препоръчваме ви да го посетите!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...