03 February 2014

Исторически музей, Пазарджик

Исторически музей, Пазарджик

Днес се намираме в Пазарджик - град разположен в Горнотракийската низина по поречието на Марица. Хапваме в хотела и сме готови да обиколим, колкото се може повече от града. 
Първото, което сме си начертали е Историческия музей, който е регионален и е създаден още през 1911 година. Сградата, в която се помещава днес е създадена специално за музея през 1980 година. Минаваме през входа и попадаме в лапидариумаЛапидариумът е място, където са подредени находки с археологическо значение предимно от камъни — статуи, колони, архитектурни детайли, култови фигури, плочи и други. Най-често лапидариумите са разположени на открито в дворовете на археологическите и историческите музеи.
Влизаме вътре и плащаме скромна сума за вход. Уредникът на музея ни отваря една по една залите. Влизаме първо в зала Археология. Тук виждаме находки датиращи още от времето на халколита и неолита, модел на жилище, антропоморфни и зооморфни керамични съдове, богата идолна пластика, култови предмети, антични, средновековни и западноевропейски монети, оръжия, накити и една от най-богатите колекции на оброчни плочи на Тракийския конник.
В зала "Възраждане" разглеждаме Пазарджик и региона през епохата на Българското възраждане и участието на населението в националноосвободителните борби и Априлското въстание (1876 г.) до Освобождението през 1878 г. Експозицията е изградена от оригинали, представящи богатите колекции във фондовете на музея: оръжия, монети, вещи на занаятчийските сдружения, старопечатни книги. Над 200 оригинални експоната организират тематичните центрове на експозицията - икономическо развитие на Пазарджик като стоково тържище; борба на населението за самостоятелна българска църква, за българска просвета и образование, за национално освобождение.
Разглеждаме и зала "Нова история", в която разбираме за видните личности от този край, за архитектурните паметници и за църквата "Света Богородица", за занаятите в Пазарджик и за начина на обзавеждане в началото на миналия век.

След като разгледахме музея, на изхода ни подават брошура, от която разбираме, че има и Етнографски музей. Отправяме се към него. Елате с нас!

Може да посетите още: 


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...