03 February 2014

Етнографски музей, експозиция на исторически музей, Пазарджик

Етнографската експозиция на историческия музей в Пазарджик е разположена в една от най-богатите къщи на града. Принадлежала е на търговеца Никола Христович. Къщата е от епохата на Възраждането, построена през 1850 г. в стила на пловдивската възрожденска барокова къща.
Обявена е за национален архитектурно-художествен паметник на културата. 

Къщата се намира  в близост до църквата "Света Богородица". Идвайки от центъра минаваме в улицата зад църквата. и в дъното виждаме дуварите на Етнографския музей.
Катедралната църква "Света Богородица", Пазарджик
Прекрачвайки входната порта попадаме в миналия век и забравяме ежедневието...От етнографската експозиция виждаме богатството и разнообразието на традиционната народна култура от България, която обхваща части от най-българските етнографски райони: Тракия, Средногорието и Родопите. Тук в отдел “Етнография” са събрани и съхранени ценни свидетелства за бита, поминъка и духовната култура на пазарджишкото население. Те оформят 15 колекции: предмети от градския бит, облекла, занаятчийски инструменти и произведения, уреди за обработка на земята и за дърводобив, архитектурни детайли, народни музикални инструменти, предмети на народната култура.
Потопете се в атмосферата на музея с нас!
Виждаме покъщнината и обзавеждането на къщи от различни прослойки от района. 
Различни занаяти развивани в района
 
Виждаме и богатото обзавеждане на българските търговци от началото на миналия век.
И разбира се музиката - неизменен спътник в ежедневие и празници на българите.
От уредника на експозицията разбираме за още една интересна къща, която е наблизо и решаваме да посетим - къщата на Константин Величков, която е превърната в музей.

Може да посетите още: 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...