06 February 2014

Широка лъка, църква "Света Богородица"

Широка лъка, църква "Света Богородица"
Една от забележителностите на Широка лъка, село в Родопите, е нейната църква "Света Богородица". Всеки, който преминава през селото по посока Смолян, може да я види. За съжаление, когато бяхме ние там, църквата беше затворена. Затова и направихме снимки само извън стените й. За историята й научихме след като прочетохме в необятното пространство на компютрите. Разположена е до реката, която се вие край селото и пътя й е в непосредствена близост до един от старинните мостове.
Историята на църквата: "След Руско-турската война през 1828-1829 г. Султан Махмут II започнал да въвежда реформи в управлението на царството си, като дал известна религиозна свобода и позволил на християните по-свободно да изповядват вярата си и строят черкви и училища. В Рупчоса първи поискали разрешение да си построят църква Широколъчани, Чепеларци и Павелци. За целта, през 1833 г. те изпратили пратеници да молят да им се позволи да изградят църкви. На следващата 1834 г. просителите получили радостната вест, че им се позволява да си изградят молитвени домове. Черквите трябвало да се съградят на стари черковища, защото иначе щели да нарушат издадените султански фермани.
Избрали мястото, тъй като от незапомнени времена там се събирали да изпълняват духовни обреди, палили свещи, колили курбани. Избраното място (където е и днес църквата) било точно срещу конака на турския управник в Широка лъка - Смаил ага.
Той и другите мохамедани се противопоставяли на идеята на това място да се строи църква. Въпреки това цялото село се събрало и започнала трескава работа. При поставянето на основния камък дошъл Смаил ага и с вдигната пушка срещу зидарите забранил да се строи, но Тодор Щурият му извикал - Това село може да се вдигне, този камък няма да се вдигне. Като видели това, мохамеданите започнали всячески да пречат на работата.
 
 Широколъчани се оплакали в Пловдив и от там изпратили нарочен сейменин, който дошъл със заповед да обуздае мохамеданите и да съдейства за по-скорошното съграждане на църквата. Мохамеданите, като научили защо е дошъл в селото отишли при него. Той ги посрещнал, но като чул да казват, че те не са съгласни да се гради църква, той се разгневил и ги укорил с думите: "Вие не зачитате царският ферман. Вие не само ще се смирите, но ще и да помагате на вашите комшии да си изградят черквата". "Ако има царски ферман, ще се покорим на царските думи", отговорили те. След като прочел царския ферман, мохамеданите се разотишли и повече не пречили на строежа.
Събрало се малко и голямо на мястото, дето ще се строи и всички започнали работа. Сградата трябвало да се издигне и покрие за 40 дни. Заповедта била изпълнена. Мъже и жени, деца, старци и баби работили с голяма любов и радост, защото ще си направят най-милото и най-желаното - християнски Божи дом. Камъни се носели от местността "Рупски камък" - на 2 км. от постройката, като се подавали от ръка на ръка. Благодарение на неуморния труд и вяра на широколъчани, през 1834г. църквата била построена за 40 дни. Дълга 19м., широка 12м., висока 8м., със стени дебели 1м. Има 8 колони високи по 6м., които подпират покрива от едри каменни плочи (тикли). Вратите са масивни, обковани с дебела, желязна плоча, за да не може куршум да ги прониже. Храмът е заобиколен от всички страни с масивна каменна ограда дълга 120м. и висока от 5 до 10м. Храмът бил осветен през 1835г. и е посветен на "Успение на Пресвета Богородица".
                                                                                                                                                                 източник текст: стаи Василка

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...