14 February 2014

Тракийски култов комплекс "Старосел", тракийски храм "Четиньова могила"

Тракийски храм "Четиньова могила", Старосел
В края на лятото през 2013 година посетихме района на село Старосел с неговите храмове. Храмът – светилище  "Четиньова могила" е разположен в подножието на южните склонове на Същинска Средна гора, на около 4 километра от село Старосел.  Храмът е открит през 2000 година и тогава започват археологическите разкопки и проучвания от екип под ръководството на д-р Георги Китов. Скоро се установява, че в могилата е зарито древно тракийско светилище с невиждани размери и уникална архитектура. Екипът от археолози разкрива, че храмът е изграден по уникален начин. В храма се влиза от централно стълбище.

Тракийски храм "Четиньова могила", каменно стълбище
След като се изкачите по стълбите попадате в предверието, в което днес са разположени материали и снимки от храма и околността. В района са разкрити много подобни могили, гробници и своеобразни светилища.  Може да се запознаете с традицията на погребването, с видовете жертвоприношения, разкопките и историята на различните могили и светилища в района.
Поглеждаме навътре към могилата. Храмът е изграден от две помещения, предверие с правоъгълна форма и централна камера – кръгло помещение с диаметър 5,3 м. Особено впечатление прави прецизната обработка на каменните блокове на входа на светилището. В двете камери се влиза през две каменни врати. Следите оставени по каменния под при отваряне и затваряне, говорят че тези врати са ползвани дълъг период от време. 
Входна врата към правоъгълното помещение
Орнаменти на входа
Следите оставени от движението на вратите

Фрагмент от каменна врата

"Помещенията са били ползвани, в тях са влизали и излизали хора т. е. първоначално това е било храм – светилище. По късно храмът е превърнат в гробница-хероон. Археолозите изказват предположение, че там е бил погребан тракийския цар Ситалк (могъщ тракийски владетел). При погребението, според тракийските ритуали вратите се разчупват на пода, а входът на гробницата се зазижда с каменни блокове. В това състояние археологът Г. Китов намира входните врати на храма – гробница. Той датира храма V – IV в. пр. Хр. Невъзможно е да се определи, колко време е използван като храм и кога е превърнат в гробница."(изт. balkanmysteries.com)
Орнаменти над входната врата за кръглото помещение
Кръгло помещение в храмът "Четиньова могила", запазени колони


Излизаме от храма и тръгваме покрай каменен зид – ограда (крепида), която заобикаля изцяло могилата. Основата на могилата е във форма на правилна окръжност, обиколката й е 240 м. 
Поглед към околността от стълбището на храма.
Крепидата е с височина от 1 до 3 метра. По изчисления на археолозите броят на каменните блокове използвани в зида е 4000 – 5000. Диаметърът на основата на могилата е около 40 м. Височината на могилата е над 20 м. Описващ абсолютен кръг, символ на бога-слънце, почитан от траките. Зидът е пресечен от парадното стълбище, ориентирано точно на юг, където е и входа на храма.
Каменен зид, крепида, "Четиньова могила", Старосел
"Точно по диагонал на входа, от северната страна, стигаме до Тракийската винарна датирана отново 4-5 век пр. Хр. Под навеса се намира винарна вана, дълга 5 метра и гладко измазана с водоустойчив хоросан. Побирала е над 6 тона вино. В нея е открита утайка, която е изследвана и доказана, че е от вино. Във винарната са открити още и натрошени керамични съдове и метално сито, през което са прецеждали виното." (изт. Роден Край) 
Тракийската винарна , Старосел
В близост до храма, над паркинга виждаме още нещо. Приближавайки се прочитаме, че е гроб на тракийски владетел - гробна камера, която е каменен гроб с двускатен покрив.
Гроб на тракийски владетел, Старосел
Непосредствено до гроба забелязваме скала, която според нас не е случайна. Но само може да гадаем за какво е използвана от траките...
 Знаем за още един храм само на 1,5 километра от тук със запазени колони. Отправяме се на там към могила "Хоризонт". Ще се радваме да дойдете с нас!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...