20 February 2014

Село Старосел, могила "Хоризонт", област Пловдив

Тракийската могила "Хоризонт", Старосел
Тракийската могила "Хоризонт" е разположена в подножието на Четиньовската могила  в местността Манастирчето и е част от тракийския култов комплекс край село Старосел в Средна гора. Могилата носи името на европейската фондация "Stitching Horizon", с чиито средства основно са проведени разкопките на Траколожката експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 2002 година.
Тя е отворена всеки ден. Тук няма такса. Няма и пазачи. За това уважаеми туристи, пазете това, което ще видите, когато влезете вътре! През 2002 година под ръководството на д-р Георги Китов е открит този уникален тракийски храм с колонада от V-IV в.пр.н.е. Той е изграден във вече готова могила, част от насипа на която е отнета за построяването. След това правоъгълното помещение е затрупано, а отпред е останала видима колонадата от 6 лицеви и по 2 странични колони в ранен дорийски стил. Това е първият такъв храм, открит досега по земите, населявани от траките. Различава се принципно от старогръцките храмове, които са изцяло открити и заобиколени с колони от всички страни.

В средата на IV в.пр.н.е. храмът се превръща в мавзолей, след като в него е погребан обожествен тракийски владетел. Заедно с царя е положен и неговият кон. Впоследствие по религиозни или политически причини, храмът е осквернен, ограбен, разрушен и засипан. От ритуалните дарове, с които е погребан владетелят, при разкопките са открити само 15 пластинки от златната ризница, 12 бронзови върха за стрели, сребърни халки, късове от керамични съдове. Над храма археолозите от ТЕМП са построили дървена навесна конструкция, която го предпазва от климатичните условия.Храмът е елемент от Тракийски култов център "Старосел". В съседната могила също е имало храм, върху основите на който е изграден параклисът "Свети Спас". Наоколо е имало манастирски комплекс, унищожен през 1940-те години. С това се регистрира една показателна и рядко срещана приемственост в почитането на местността като свещено от тракийско време, през римската епоха, Средновековието и Възраждането, до наши дни.


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...