23 April 2015

Македония, Струмица, манастир "Свети Петнадесет"

Манастир "Свети Петнадесет" се намира в град Струмица, Македония.
 Пред новата църква седеше мъж и той ни разказа историята на мястото и за светиите на манастира.

 Малък олтар в двора на манастира.
 Гробът на светиите.

 Архиелогически разкопки със запазени колони от църквите от римско време.
 Вътре е забранено влизането, но има добра видимост от всички страни.
 Открит олтар с икона на "Свети Петнадесет"

Ето и историята на манастира: "Най-старата постройка е ранна християнска трикорабна базилика от 5 век, чийто под е украсен с многоцветна мозайка, изобразяваща кръст. Базиликата е построена върху гробовете на петнадесетте свети тивериополски мъченици. Храмът под формата на кръст, или мартириум, е бил построен върху базиликата, вероятно по времето на Юстиниян (527 сл. Хр. – 565 сл. Хр.), но впоследствие е бил разрушен при нашествието на славяните и аварите в края на VI и началото на VIІ век. Друга кръстовидна църква е построена върху предишната през IX - X век. Централният кораб на църквата представлява сводеста гробница с размери 2 м х 0.82 м х 1.61 м, а на екзонартекса е изобразен колективен портрет на мъчениците. На северната и западна стена са изобразени кръстове. Това са едни от най-старите стенописи в Македония, датиращи от IX и X век. Този храм се споменава в Грамотата на сръбския крал Душан (1348 – 1352), за дарение на Манастира „Свети Архангели Михаил и Гавераил” в Призен. 
Храмът е разрушен през османския период, но през 1921 г. се възражда с изграждането на нов малък параклис. Основите на старите храмове са открити по време на строителството на новата църква през 1972 година. Новата църква, завършена през 1974 г., е с един единствен купол, с една апсида и с дървен иконостас, поставен през 1976 година." (изт. Дигитална култура за регионално сближаване)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...