19 February 2016

143 години безсмъртие: Васил Левски - и знаме, и олтар

143 години безсмъртие: Васил Левски - и знаме, и олтар

Поклон пред паметта и делата Васил Левски - Апостолът на Свободата!
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...