09 April 2017

Исторически музей, Чипровци, istoricheski muzei Chiprovci Museum

Чипровци е бил заселен от тракийското племе трибали през 1 хил.преди Христа, а през 30-38 г. пр.Хр. е установен тук римски военен гранизон. През втората половина на 5 век се настаняват славяни, които съжителстват миролюбиво с местното население.
По време на Втората Българска държава в района се заселват сакси, които донасят опита си в рудодобива и металообработването и новата религия - католицизъм.
През втората половина на 16 и началото на 17 век в Чипровци се развива една от златарските школи на Балканите. Местните златари са с високо образование и пътуват и творят из цялата Османска империя, Централна Европа и Италия. Техни произведения се пазят в големи балкански манастири.


През 1624 година е открито училище, в което се учат религиозни и светски дициплини. Младежите, които са се учели най-добре са били изпращани в Италия да продължат обучението си. Сред тях се открояват много културно-просветни и политически дейци от Чипровци, които през 17 век застават начело на движението за национално освобождение, като същевременно са известни книжовници, майстори златари, дипломати, търговци и духовници.
XVII век е преломен в развитието на Османската  империя, която започнала да губи своето военно могъщество, а упадъкът ѝ става видим. Вътрешното разложение на империята и нескончаемите войни станали предпоставка за активиране на силите на българския народ и стремежа му да се освободи от османското иго. Една от най-ярките изяви в борбата срещу поробителите е ЧИпровското въстание от 1688 г.


Чипровци е известен с килимите си...

Вижте още от Чипровци - катедралата!
До скоро!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...