08 January 2010

Крепост Цепина, село Дорково, част 2

Част 1 Крепост "Цепина"                                                                 Музей "Хижа Цепина
Продължаваме снежната разходка сред стените на Крепостта Цепина над село Дорково в Родопите. Водохранилище. Може и да е хранилище или склад за оръжия."Археологическите проучвания на района установяват, че през ранната желязна епоха тук е имало тракийско селище, просъществувало и през римската и късноантичната епоха. Намерени са останки от трикорабна базилика от раннохристиянската епоха (5-6 век), която била преустроена в еднокорабна църква по времето на Първата българска държава. Открити са голям брой жилища от втората половина на първото хилядолетие сл. Хр. Те били четириъгълни постройки, изградени в долната си част от камъни, споени с кал, в суперструкция с кирпичи, покрити на дървени конструкции с големи керемиди – тегули и имбрици. Жилищата в голямата си част са едноделни, някои от тях свързани с коридори. Били построени едно до друго, без дворове, но с преходи между тях."(1.100 обекта)
Общ изглед от крепостта


Поглед от стената към друга част на крепостта. За съжаление не мога да стигна до там. Студено и ветровито. Пак пада мъгла."Системните проучвания на крепостта изясняват външния й облик в епохата на средните векове. Състояла се е от две части: укрепено градско ядро с вътрешен град (крепостта) и подградие или външен град (субурбиум). Подградието, наричано от византийските хронисти „полис“, се намирало в подножието на крепостта. Тук са били жилищата на населението. Засега този район не е проучван, с изключение на една църква. Проучванията са съсредоточени в крепостта. Разкрито е трасето на външните крепостни стени на укрепеното градско ядро с дължина 640 m и дебелина 1.8 m. Те обграждат площ от 25 дка с единствен вход в югоизточната част. В североизточния ъгъл е имало кула с многоъгълна неправилна форма. Стените са подсилени с 5 контрафорса. Изградени са от ломени камъни, запоени с бял хоросан, със скрити дървени мрежи от надлъжни и напречни греди (сантрачи), типично за строителството на зрелия феодализъм."(1)

Общ изглед от крепостта. Постройки около двореца на крепостта.


Поглед на долу от стената


Западен подпорен зид на крепост Цепина и основи на кула 12-14 век


Стената на зида

"Пространството в най-високата и естествено защитена част на градското ядро е било обградено със зидове, дълги 142 m и дебели 1.8 m. Те оформят самата цитадела. Тя има неправилна многоъгълна форма, съобразена с терена. Зидовете са били изградени по същия начин от ломени камъни, споени с хоросан. В този самостоятелно укрепен ансамбъл, вероятно седалище на феодала, се включват два от най-големите резервоара за вода. На единия от тях, който е бил построен на самия връх, висок 8 метра, с правоъгълна форма отвътре и осмоъгълна отвън, засводен отгоре, вероятно се е издигала многоъгълна кула – донжон с отбранително предназначение. Вътрешната крепост в западната си част се свързва със западния крепостен зид на укрепеното градско ядро с един напречен зид. На южната му страна имало две четвъртити кули. От това време са и двете църкви и другите две водохранилища в южната част на крепостта." (1)

Поглед от входа на западния зид към пътеката и гората заобикаляща крепостта. Малко ще се кача нагоре, за да видя какво има.

Западен зид, поглед отвън.

Част от стената на западния зид
крепост Цепина, западен зид

Пътека водеща към останалата част от крепостта. Но вече доста стана студено, и снегът и мъглата ни пречат да виждаме.

Поглед през дърветата към западния зид на крепостта Цепина
Pogled prez dyrvetata

Време е за тръгване. Снегът не спира, доста е студено. Слизаме към хижата, за да разгледаме музея за крепостта. и намерените на тази територия археологически находки.
Ако сте пропуснали началото на разходката вижте и: Крепост "Цепина", село Дорково, част 1 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...