05 January 2014

Исторически музей, Кърджали

Регионален исторически музей, Кърджали
******
Музеят е създаден през 1965 година за проучване, събиране, опазване и популяризиране на културно-историческото наследство от района на Източните Родопи. Заема триетажна сграда, архитектурен паметник на културата, построена през 20-те години на ХХ век, първоначално предназначена за мюсюлманско духовно училище (медресе). 
През 80-те на ХХ век сградата е адаптирана за музей по проект на архитект Елена Кондева. Експозицията е открита през 1987 година и е разположена на 1800 кв. метра. Музеят съдържа над 50 хиляди артефакти, проследяващи живота в Източните Родопи от 6-то хил. пр. Хр. до началото на ХХ век, хронологично и тематично обособени в експозиции Археология, Природа, Етнология.(1)
Нашето посещение беше през лятото. Нямаше много посетители. Влязохме в красив парк с много зеленина. Сградата пред нас е уникална с много интересна архитектура. Входът за музея е 3 лева за възрастни и 1 лев за ученици и пенсионери. Именно тук може да поставите печат и в туристическите си книжки. Пригответе се за дълга разходка в музея.
Има уредници за всеки етаж, които ни разказваха подробности за това, която виждаме.


Експозиция "Етнография"
Животновъдството е представено чрез възстановка на типична за тази част на Родопите мандра за обработка на млякото и отглеждането на малките агнета от с. Долно Къпиново. В нея са експонирани всички необходими съдове и пособия за избиване на масло и подсирване.


Поминъкът на хората от региона - тютюнопроизводство, земеделие, животновъдство, изработка на медни съдове, памукчийство, абаджийство...
Тъкачеството е основен домашен занаят на родопчанката от незапомнени времена. За неговата древност говорят примитивните начини за първична обработка на текстилни материали, преденето на ръка с дървени хурки и вретена и използването на разнообразни суровини като коноп, памук, вълна и козина. Използват се старинни способи на сноване и навиване и тъкачни техники, примитивни и същевременно ефектни начини на декорация и боядисване с растителни бои.
Експозиция "Природа"
Уникален експонат, гордост за експозицията в зала Палеонтология е фосил на риба във вулкански туф, открит в с. Ново Соколино, Момчилградско. Предполага се, че рибата е била застигната от подводна ерупция и затрупана с вулканска пепел.

Експозиция "Археология"
Най-ранните следи от човешка дейност в Източните Родопи се отнасят към епохата на неолита (кр. на VІІ- VІ хил. пр. Хр.) Селищата са разположени на речни тераси в близост до местата, осигуряващи възможности за земеделие. При теренни обхождания и изкопни работи за съвременно строителство са регистрирани селищата в градовете Кърджали и Крумовград, край селата Подкова, Петелово и Вранско. Представени са колекции от каменни и костени сечива, идолна пластика и керамика от тези селища.
От църквата на крепостта Перперикон, за да се съхрани и като вид реклама...
Из ежедневието на хората от Източните Родопи
Време е да потегляме. Имаме още какво да видим от Кърджали и района.
Препоръчваме ви:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...