08 August 2011

Смолян - исторически музей

Историческият музей в град Смолян е основан през 1935 година от Стою Шишков, чието име носи днес.  В музея са изложени експонати от средните Родопи от праистория до наши дни.

Можете да видите невероятните и живописни носии от региона.
Различни обичаи и обреди.
Накити и украшения.

Китеници, губери, цветни чорапи и кърпи плетени на една кука...
Потапяме се в атмосферата на региона и поминъка от отминали времена. Зачитаме се в надписите, кое какво е и запечатваме видяното.... Думите са излишни.
Коледарски тояги, всяка уникална...

Пособия от домакинството.
Тъкачни станове...
Килими, китеници, одеяла....
Инструменти от различни занаяти.

Макети на къщи и сгради с типичния архитектурен стил за региона. Родопската къща.
Красива дърворезба - тавани, врати, орнаменти,
Обичаят кукерство е силно застъпен в региона.
Родопската гайда, която има своето уникално звучене само тук в Родопите.

Може да видите още:

Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...