16 March 2014

Фото разходка в крепостта "Цари Мали Град", село Белчин 1

Отново идваме в Белчин, за да видим обновената крепост на хълма Свети Спас, Цари Мали Град. От няколко месеца това място се превърна в предпочитана дестинация за много туристи от България и чужбина. Крепостта е реставрирана по Европейски проект и промяната, която виждаме спрямо предишното ни посещение е внушаваща.
Първо посетихме тъй наречения християнски комплекс, който е извън стените на крепостта, но е неразделна част от посещението на всеки един турист стигнал до тук.
Време е да влезем през главната порта на крепостта.
Цари Мали Град, село Белчин
Кулите са възстановени напълно и във всяка от тях има експозиции с експонати намерени по време на проучванията на крепостта.
Кула 1 - бит и поминък, праистория и късноантичен период 4-6 век.
В този район е била силно развита металургията. Добивът и преработката на желязо е бил основен поминък в околността през късната античност.
В района около крепостта има плодородни земи, които са предпоставка за развитието на земеделие и скотовъдство. Ловът и тъкачеството също са били развити.
Кула 2 - въоръжение, нумизматика и керамика

На кулите са направени тераси, от които може да погледнете от високо към вътрешността на крепостта.
Излизайки от първите две кули се отправяме към шатрата, в която има малък макет на крепостта.
Обръщаме поглед към главната порта и кулите, които вече разгледахме.
Време е да влезем навътре в крепостта...

Вижте крепостта как изглеждаше преди реставрацията:
http://bulgariaturism.blogspot.com/2012/05/belchin-castle-cari-mali-grad-1.html
http://bulgariaturism.blogspot.com/2012/05/belchin-castle-cari-mali-grad-2.html
Вижте и етнографския комплекс в село Белчин, който е под крепостта:
http://bulgariaturism.blogspot.com/2012/05/ethnography-museum-belchin.html

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...