31 October 2010

Античен форум Августа Траяна в Стара Загора

Облачен и дъждовен октомврийски ден в Стара Загора. С чадър в ръка и много ентусиазъм тръгваме към най-емблематичните части от града. Вървим пеша. В тази публикация показваме посещението ни във форума на античния римски град Августа Траяна, който се намира в централната част на Стара Загора.
Обектът е разкрит след строителни работи в района на Съдебната палата в града.
Форумът се е намирал в югозападната укрепена част на римския град, средище на социално-политическия, икономически и културен живот на града и важно място за обсъждане на общоградските проблеми.

Вход на форума

Античния форумен комплекс включва: западната порта на Августа Траяна, части от двете крепостни стени на античния и средновековен град, крайградския ров, площадно пространство с постамент за императорска конна статуя, амфитеатрален аудиториум, трасето на decumanus maximus (една от главните улици на античния град с посока изток-запад) и южната фасада на градските терми.

Площадът е полукръгъл със запазен постамент на императорска статуя. На север от него е разположен Амфитеатрален Аудиториум с девет реда каменни седалки.

В горната си част е увенчан с арковидно оформена колонада. Зад него е разкрита южната фасада на Градските терми, строени в средата на II век върху площ от 7 дка.

На запад комплекса е ограничен от крепостните стени на града: вътрешна построена в кр. на II век (възстановена и удебелена през IV век) и външна, строена в кр. на V нач на VI в. Западната порта е широка 4.20 и има три врати - две катаракти и една двукрила.
Поглед към античната улица
Съдебната палата, която се намира до форума.

Продължаваме. Елате с нас! Вижте още от Стара Загора:

2 comments:

Kcalpesh said...

Nices pieces from HISTORY?

Pixellicious Photos

Jim said...

Very interesting.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...