29 September 2012

Паметник-костница "Ботевите четници", Скравена

Началото на месец септември 2012 стигнахме до село Скравена. Пътувайки от Ботевград на север пътя минава през селото.  Селото е известно с няколко неща: манастира "Свети Николай" , паметника-костница на Ботевите четници и затвора от комунистическо време (кариерата).
Целта на нашето посещение е да се поклоним пред паметника на загиналите четници и да разгледаме селото. Паметникът се намира в центъра на селото, от лявата страна на площада, на който е и читалището на селото, в което се намира и ключа за костницата, ако желаете да я видите отвътре. В нея се намират 10 черепа от Ботевите четници, които са тръгнали след убийството на Ботев към Лютиброд, от които само един е определен, че е на четника Георги Апостолов. Скланяме глави пред четниците!

Малко история: "През 1876 г. Ботевата чета е разбита на връх Вола. Дванадесет от четниците, предвождани от Георги Апостолов, се отправят за село Лютиброд, но в местността Ритлите край Искър попадат на засада и са избити до един.
Предводителят на башибозуците, Саадатин ефенди, наредил главите им да бъдат отсечени, набити на колове и отнесени в Орхание (днешния Ботевград). Пътят на зловещото шествие преминава през Скравена, родното място на Георги Апостолов. Всички жители били изкарани навън, за да видят главите на обезглавените четници като предупреждение какво ги очаква, ако не се подчиняват на турските власти.
Селските първенци Георги Стаменов и Петко Студенковски предложили откуп и се обърнали с молба към каймакамина главите да им бъдат предадени под предлог, че иначе ще уплашат жените от селото. Каймакаминът се съгласил, съобразявайки се със заповедта от Истанбул да не се вдига много шум около бунтуващото се българско население, заради европейските журналисти, които по това време предавали ужасите, на които било подложено българското население в Османската империя.
Читалище, село Скравена

Така главите на последните оцелели от четата на Христо Ботев останали в Скравена. Жените ги измили и увили в платно, но преди да ги погребат, едно от заптиетата – Яшар Чолака, решил да вземе две от тях в своето село Угурци (днес Гурково). Така в двора на селската църква в Скравена били погребани от местния поп Димитър само десет от главите на въстаниците.
На 3 юни 1930 г., по предложение на поп Георги Попдимитров, те били преместени в специална витрина на църквата. През 1982 г. са положени на сегашното си място. Именно тази костница става причината Орхание да се преименува на Ботевград. Настоящата сграда е изградена по проект на архитект Росица Грънчарова, скулпторите са на Стефана Бояджиева. В декорацията на костницата участва и художникът Божидар Овчаров."(1)
В селото се спрете да видите и  църквата "Светите безсребърници Козма и Дамян" и къщата на поп Димитър и синът му поп Георги, които погребват с риск за живота си през май 1876  Ботевите четници в черковния двор.
Църквата "Светите безсребърници Козма и Дамян", село Скравена
Домът ма поп Димитър и поп Георги
Поклон!
Вижте още:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...