21 March 2014

Античен театър в Пловдив

Античен театър, Пловдив
След посещението ни в Пазарджик, вече сме на територията на Пловдив. Дълго очаквано посещение. Една от най-големите атракции е старият град, в който се намира и Античния театър. Входа за посетители е от най-високата част на театъра. Подават ни билетите и влизаме. 
Има ученици от художествено училище, които са се разположили по различни кътчета, за да рисуват с различни техники античния театър. Много е вълнуващо да видиш изображението на това, което виждаш на живо върху техните платна... Някои от тях наистина са много добри.

Античният театър е построен през 2 век по времето на император Траян. Внушителна сграда за времето си, остава такава и до днес. Един от най-добре запазените театри от древността, който е обявен за архитектурен паметник от 1995 г.
Един от нас, който е артист по душа, се качи на сцената и танцува без музика, но ентусиазмът му ни зарази...
Движим се между редовете. Слизаме и се изкачваме по мраморните стълби. Вглеждаме се във всеки един детайл, който е запазен - колоните, статуите, стелите, стенните надписи на гръцки език, входовете...

Зрителната част (театронът) е амфитеатрална и разделена на два ранга, всеки състоящ се от 14 реда седалки, издялани от мрамор. Седалките са разделени на сектори от спускащите се към сцената стълбища. Двата ранга са разделени с широка хоризонтална пътека (диазома).
Откъм страната на сцената се издига двуетажна постройка, наречена скене (съблекалня за актьорите), със странични крила. Античният театър побирал от 5 до 7 хиляди зрители.
Голяма част от постройката е разрушена в края на IV век от пожар или земетресение, след което останали 20 от общо 28 реда на амфитеатралния театрон. Тъй като скенето е било срутено до основи, то е било реставрирано след обстойни археологически проучвания.


Днес това място е посещавано от много туристи и от любители на театралното и музикално изкуство, тъй като през топлите месеци се правят много спектакли на сцената. 
От снимката по-долу забелязваме сградата от филма "Клиника на третия етаж".... Няма как да не си припомним някои моменти от него...
Сводестия вход привлича вниманието ни... Няма изход. Връщаме се към вътрешността и след поредно изкачване на мраморните стълби се отправяме навън. 

Останалата част от старинен Пловдив ни очаква.

Ще се радваме да видите още от спомените ни от Пловдив:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...